Nordisk närvaro, lokala rötter

För oss är digitalisering ett mänskligt hantverk, där digitala lösningar förenklar och förbättrar människors arbetsliv. Tillsammans kan vi skapa hållbar tillväxt som gör att din organisation står väl rustad inför framtiden, med kraften att skapa ett bättre samhälle.

Vår resa började egentligen redan under 80-talet som fem fristående bolag — svenska Office IT-Partner, Dicom, Zetup, Netcomp och norska IT total. Under åren har vi hanterat olika branscher och problem, men alltid med människan i fokus. Det är närheten till våra kunder som har varit nyckeln till vår framgång.